Miřejovická stráň

Litoměřice - Miřejovice | 2015 | Zadržování vody v krajině vytváří až landartové kompozice.