Jiřské nádvoří

Pražský hrad | 1999 | Nádvoří bylo podle návrhu ateliéru HŠH celé předlážděno. Před Mockerovými domy byla odstraněna nevhodně zahuštěná nesourodá zeleň a byla nahrazena jednou vzrostou lípou srdčitou - symbolem České země.