Luxembourg plaza

Prague 2 | 2005 | Zeleň v ulici, mezi parkujícími auty, zeleň ve vnitřním atriu i na střeše. Všude bylo využito střídání stálezelených a okrasných dřevin spolu s okrasnými trávami formou zapojené výsadby půdopokryvných keřů a trvalek.