The Park

Prague Chodov | 2002-2009 | Od samého počátku klient velice zdůrazňoval, že mu záleží nejen na budovách, ale i na okolí a dodnes věnuje údržbě patřičnou pozornost. Struktura zeleně je navržena v pravidelném rastru, který vychází z členění budov. Rostliny jakoby prochází skrz architekturu.