Dívčí hrady

Prague 5 | 2011 | Urbanistické řešení náhorní plošiny Dívčích Hradů v Praze je velkým otazníkem na mapě hlavního města Prahy. Naším zadáním bylo ověřit možnost zkultivování oblasti na krajinářský park s volnočasovými aktivitami. Podél hranic parku je navržena zástavba a nové vstupy do lokality.