Severní terasy Hradec Králové

Hradec Králové | 2012 | Koncepce teras vychází z představy možného původního vzhledu opevnění města, včetně jednoduchý dřevěných věží – reminiscencí na původní bašty opevnění. Krajinářské řešení vychází ze snahy zachovat genius loci původního Thomayerova parku a zároveň ho přizpůsobit současným potřebám.