FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
 
 

Ing. arch. Lucie Vogelová

Autorizovaný architekt v oboru Krajinářská architektura ČKA 3857

Vzdělání

 • 1989 -1996 ČVUT Praha, Fakulta architektury
 • 1994 –1999 MZLU Brno, obor zahradní a krajinářské architektury v Lednici na Moravě tzv. „mimoškolní“ studium vybraných předmětů

Praxe

 • 1996- vlastní projekční kancelář terra floridus spolu se zahradním architektem ing. Antonínem Wagnerem
 • (později latinsky správněji terra florida) zaměřená na zahradní a krajinářskou architekturu

Ing. Antonín Wagner

Vzdělání

 • 1991-1995 MZLU, Lednice na Moravě, Fakulta zahradnická, obor Zahradní a krajinářská architektura

Praxe

 • 1996- projekční kancelář terra floridus spolu se zahradní architektkou Ing. arch. Lucií Vogelovou
 • (později latinsky správněji terra florida) zaměřená na zahradní a krajinářskou architekturu

Ing. Radka Šimková

Vzdělání

 • 1993-1998 MZLU, Lednice na Moravě, Fakulta zahradnická, obor Zahradní a krajinářská architektura

Praxe

 • 2000 projekční kancelář terra florida

Ing. Lada Veselá

Vzdělání

 • 1993-1998 MZLU, Lednice na Moravě, Fakulta zahradnická, obor Zahradní a krajinářská architektura

Praxe

 • 1999-2003 návrhy a realizace zahrad ve Velké Británii
 • 2004-2008 vlastní projekční kancelář Orto Verde spolu s ing. Jitkou Gabrielovou
 • 2008 pojekční kancelář terra florida