FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
 
Dívčí hradyZoom
spolupráce: Stempel & Tesař
projekt 2011

Dívčí hrady, Praha 5, 2011

Urbanistické řešení náhorní plošiny Dívčích Hradů v Praze je velkým otazníkem na mapě hlavního města Prahy. Naším zadáním bylo ověřit možnost zkultivování oblasti na krajinářský park s volnočasovými aktivitami. Podél hranic parku je navržena zástavba a nové vstupy do lokality.