FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
 
EmauzyZoom
Ing.arch.Tomas Hradecny
realizace 2010

Emauzy, Prague, 2010

Cílovou podobou návrhu je pojetí jižní zahrady – tzn. užitkové části původního komplexu klášterních zahrad v maximální míře historické autentičnosti, se zachycením původních specifických funkcí a současně začleněním nových funkcí vycházejících z dnešního provozu kláštera a jeho širších vztahů