FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
 
Park Hanspaulka - KotlářkaZoom
spolupráce Stempel & Tesař
realizace 2009

Park Hanspaulka - Kotlářka, Praha 6, 2009

Řešená část parku zahrnuje plochy ve svahu pod ulicí Šárecká směrem dolů k ulici Na Kotlářce. Území budoucího parku lze rozdělit na několik částí:

1. Trávník s kavárnou

2. Divoká část s naučnými cestami

3. Strmé kaňony

4. Travnatá plocha s hřištěm

5. „Sad“

Každá část má svůj typický terén, hustotu porostu, odlišný charakter cest a způsob využití.