FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
 
Park LiberátorůZoom
cooperators Terra florida gardens architects
projekt 2009

Park of Liberators, Praha Dejvice, 2009

Obnovou zeleného pásu mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů, Terronskou a Papírenskou, doplněnou myšlenkou parku osobností světových dějin - „liberátorů“, si klademe za cíl vytvořit rekreační klidovou zónu tvořenou veřejnou zelení doplněnou o herní prvky a mobiliář.