FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
 
Severní terasy  Hradec KrálovéZoom
spolupráce: Ondřej Duchan a Lucie Galiová
projekt 2012

Severní terasy Hradec Králové, Hradec Králové, 2012

Koncepce teras vychází z představy možného původního vzhledu opevnění města. Svah je rozdělen do tří úrovní - teras, které procházejí po celé délce svahu. Terasami procházejí čtyři schodiště, která jsou ve směru od parku zdůrazněna čtyřmi jednoduchými dřevěnými věžemi – reminiscencí na původní bašty opevnění.

Krajinářské řešení vychází ze snahy zachovat genius loci původního Thomayerova parku a zároveň ho přizpůsobit současným potřebám. Je zachován tvar sníženého zrcadla včetně původní fontány a schodišť. Delší svahy zrcadla jsou doplněny o pohodlné dřevěné sedací stupně. Obvod zrcadla lemuje pás tvořený střídavě trvalkovými záhony a mlatovými plochami umožňujícími přístup k sedacím stupňům.