FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Mateřská škola RybičkaZoom
Spolupráce - Ing. Zuzana Štemberová
realizace 2013

Mateřská škola Rybička, Praha - Na Slupi, 2013

Mateřská škola přírodovědecké fakulty UK, v areálu Botanické zahrady Na Slupi.

Školka byla založená roku 2012, zahrada založena na jaře v roce 2013.