FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Jiřské nádvoříZoom
architekt: HŠH architekti
realizace 1999 Gabriel s.r.o.

Jiřské nádvoří, Pražský hrad, 1999

Nádvoří bylo podle návrhu ateliéru HŠH celé předlážděno. Před Mockerovými domy byla odstraněna nevhodně zahuštěná nesourodá zeleň a byla nahrazena jednou vzrostou lípou srdčitou - symbolem České země.