FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Luxembourg plazaZoom
architekt: CMA architekti
realizace 2005

Luxembourg plaza, Praha 2, 2005

Zeleň je zde na několika úrovních.: úroveň chodníků, úroveň vnitřního atria a úroveň střechy. Všude bylo využito střídání stálezelených a okrasných dřevin spolu s okrasnými trávami a jen s malým použitím trávníku. Spíše je zde zapojená výsadba půdopokryvných keřů a trvalek.