FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Národní technická knihovnaZoom
architekt: Projektil
realizace: 2008 Podkrušnohorské lesy a rekultivace

Národní technická knihovna, Praha 6- Dejvice, 2008