FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Pardubice Obchodní centrum AFIZoom
loxia
realizace 2008

Pardubice_afi, Pardubice, 2008

K pravidelné a strohé fasádě obchodního centra jsme dotvořili parter stejně pravidelný a dotónovaný do barev fasády. Barvami hrají jen rostliny. A protože je téměř celý pozemek podgarážován, bylo nutné stromům vytvořit dostatečný prokořenitelný prostor. Zelené plochy dotvářejí parter , ale nejsou v kolizi s pohybem chodců a cyklistů. Ti směřují jak do nákupního centra s kinem, tak i na velkou polikliniku, která je hned v sousedství a také do rušného centra Pardubic.