FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
VnitroblokZoom
spolupráce: Lenka Síthová
realizace: 2009 J. Vyštejnová a M. Buderová

Vnitroblok, Praha 6, 2009

Zahrada u činžovního domu má sloužit všem obyvatelům, může poskytnout osvěžení v horkých dnech i vytvářet příležitosti pro setkávání.

Částečné soukromí je zde vytvořeno zálivy volněrostoucích keřových plotů, které přecházejí do nenáročných trvalkových lemů. Zároveň je toto uspořádání zajímavé i na pohled z vyšších pater.