FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Rodinná zahradaZoom
architekt: Ing. arch. Jan Stempel
realizace 2007

Rodinná zahrada, Vrané nad Vltavou, 2007

Na zahradě je díky vysázenýmu volně rostoucímu keřovému plotu vytvořeno příjemné soukromí, i když je pozemek obklopený sousedními domy.