FBCs / En
References           Atelier           Contacts           Links           Architects            
Realizations           Projects            
Public areas           Private gardens           Schools            
Rodinná zahradaZoom
splupráce: Lenka Síthová
realizace: 2008 Gabriel s.r.o.

Rodinná zahrada, Ústecký kraj, 2008

Zahrada je poměrně velká (cca 4000m2) a vznikla na okraji vsi uprostřed polí, která jsou vyčleněna k zastavění. Problémem na takto otevřené ploše byl vítr a tak je zde vytvořen ochranný val a také poměrně hustý porost tvořený stromy i keři. A protože byly zvoleny i ryhlerostoucí dřeviny, tak se širé pole brzy změnilo na příjemnou zahradu.